0
Twój koszyk jest pusty.

Jak przechowywać opony?


 • Przechowywanie opon w niewłaściwych warunkach powoduje zmiany właściwości fizycznych takich jak : odkształcenie ściany bocznej , stopki, czoła bieżnika itp. Wpływa to na skrócenie okresu użytkowania opon , a nawet może doprowadzić do zniszczenia w stopniu uniemożliwiającym ich dalszą eksploatację.

 

Idealne warunki przechowywania opisane są w ISO 2230.

 

Zależnie od sposobu przechowywania (w serwisie ogumienia, domu) zaleca się jedną z poniżej przedstawionych procedur postępowania;

 • Przechowywanie opon na otwartym powietrzu, nawet pod zadaszeniem jest nie zalecane.
 • Pomieszczenie do przechowywania opon i dętek powinno być chłodne, suche i ciemne i od czasu do czasu przewietrzone.
 • Temperatura przechowywania nie powinna przekraczać temperatury pokojowej. W ogrzewanych pomieszczeniach opony powinny być oddalone i chronione od źródła ciepła.
 • Opony powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego i ozonu, ponieważ ozon jest czynnikiem szczególnie niszczącym mieszankę gumową. Pomieszczenia do przechowywania opon nie mogą zawierać żadnego urządzenia generującego ozon np. transformatory itp...
 • Rozpuszczalniki, paliwo, smary, środki chemiczne itp. nie powinny być przechowywane w tym samym pomieszczeniu, ani pozostawać w bezpośrednim kontakcie z oponami. (Polska Norma PN-C-94300-7.)
 • Opony zamontowane na obręczach powinno przechowywać się pod nominalnym ciśnieniem zalecanym przez producenta opon lub pojazdu.

 

Zminimalizowanie czasu przechowywania zapobiega wielu problemom. Prawidłowo przechowywane i używane opony zachowują swoje rzeczywiste właściwości niezmienione przez wiele lat.

 • Nie wolno składować kół w pozycji pionowej!
 • Koła mogą być składowane poziomo (jedno na drugim), powinny być jednak przekładane co kilka tygodni, aby zapobiec odkształceniu opony leżącej na spodzie.
 • Obręcze mogą wisieć także na hakach.
 • Nie wolno składować opon poziomo!
 • Nie wolno wieszać opon na hakach!
 • Opony powinny być składowane w pozycji pionowej, powinny być przestawiane co kilka tygodni (obrót opony wokół osi).